Coach O’Shea | July 5

JULY 5, 2024

Coach O'Shea spoke to the media following Friday's win.